đóng

ShineMaster

Giải pháp giám sát thế hệ mới, đặc biệt là thiết kế cho nhà máy điện mặt trời. Giám sát qua RS485, một ShineMaster có thể giám sát tới 32 bộ biến tần

ỨNG DỤNG

  • Bộ ghi trữ dữ liệu truyền thông đa chức năng và hiệu suất cao
  • Hỗ trwoj chức năng giám sát quản lý bảo trì từ xa
  • Với máy chủ cục bộ, cấu hình đơn giản

Thông số kỹ thuật

Tải về

  • Tài liệu kỹ thuật
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chứng chỉ sản phẩm
  • Growatt ShineMaster Datasheet

  • Shine Master User Manual-EN