đóng

Shine Wi-Fi-S

Shine WiFi-S là giải pháp giám sát thông minh, đơn giản và tiện dụng

ỨNGS DỤNG

DỄ DÀNG LẮP ĐẶT
CẮM VÀ SỬ DỤNG
KẾT NỐI
KHÔNG DÂY
LƯU TRỮ DỮ LIỆU TRONG
30 NGÀY TRÊN INTERNET
HỖ TRỢ DIỀU KHIỂN, CÀI ĐẠT
THÔNG SỐ VÀ CẬP NHẬT PHẦN MỀM

Thông số kỹ thuật

Tải về

 • Tài liệu kỹ thuật
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Chứng chỉ sản phẩm
 • Growatt WiFi-S Datasheet

 • Growatt ShineWiFi-S Datasheet

 • Growatt Shine WiFi-S Quick Installation Guide

 • Growatt ShineWiFi-S RED

 • Growatt ShineWiFi-S EMC

 • Growatt ShineWiFi-S CE LVD

 • GROWATT WIFI-S ANATEL Certificado

 • GROWATT WIFI-S ANATEL Certificado