đóng

ShineLink

ShineLink là giải pháp giám sát thông minh đoen giản và hiệu quả

ỨNG DỤNG

Dễ dàng lắp đặt, cắm và sử dụng
Địa chỉ IP động
Lưu trữ dữ liệu 30 nagyf trên internet
Có thể giám sát tới 8 biến tần qua RF

Thông số kỹ thuật

Tải về

  • Tài liệu kỹ thuật
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chứng chỉ sản phẩm
  • Growatt ShineLink Datasheet

  • Growatt ShineLink Quick Installation Guide