đóng

Growatt Shine GPRS

Easy installation, plug-and-play,data archiving for 30 days even the internet outage

Application

Easy installation
plug-and-play
Wireless
communication
Data archiving for 30 days
even the internet outage
Support remote FW updating
and parameter setting

Thông số kỹ thuật

Tải về

  • Tài liệu kỹ thuật
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chứng chỉ sản phẩm
  • Growatt Shine GPRS Datasheet

  • Growatt Shine GPRS Quick Installation Guide

  • Shine GPRS Technical Specification