đóng

Growatt ShinePhone

Growatt ShinePhone là hệ thống đủ thông minh để có thể giám sát trực tuyến hệ thống điện mặt trời

ỨNG DỤNG

Thông số kỹ thuật

Tải về

  • Tài liệu kỹ thuật
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chứng chỉ sản phẩm
  • Growatt ShinePhone datasheet