đóng

Growatt ShineServer

Dễ vận hành và bảo trì, Tổng hợp nahnh chóng về tất cả các trạng thái của nhà máy PV, Giám sát quản lý, lưu trữ dữ liệu một cách tập trung

ỨNG DỤNG

Thông số kỹ thuật

Tải về

  • Tài liệu kỹ thuật
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chứng chỉ sản phẩm
  • Growatt ShineServer Technical Specification