đóng

GROWATT OSS SYSTEM

Hệ thống dịch vụ thông minh trực tuyến Growatt (viết tắt là OSS) là một nền tảng dịch vụ khách hàng thông minh, có thể hỗ trợ nhanh chóng cho dịch vụ, giảm chi phí dịch vụ cho cả người lắp đặt và nhà phân phối Growatt. Với sự trợ giúp của Growatt OSS, các kỹ sư dịch vụ gần như có thể xử lý 60% + sự cố bằng cách cấu hình từ xa và cập nhật FW mà không cần dịch vụ tại chỗ.

ỨNG DỤNG

Thông số kỹ thuật

Tải về

  • Tài liệu kỹ thuật
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chứng chỉ sản phẩm
  • Online Smart Service System data sheet