đóng

TRẠM DỮ LIỆU THỜI TIẾT GROWATT

Trạm dữ liệu thời tiết Growatt là một giải pháp 5 trong 1 chuyên nghiệp nhỏ gọn để theo dõi thông tin thời tiết của nhà máy điện mặt trời. Ngoài ra, có một hộp ghi dữ liệu được lắp đặt để thu thập dữ liệu từ các cảm biến và gửi về với trung tâm giám sát từ xa.

ỨNG DỤNG

Thông số kỹ thuật

Tải về

  • Tài liệu kỹ thuật
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chứng chỉ sản phẩm
  • Growatt Weather Station

  • Growatt Weather Station User Manual