đóng

GROWATT 8000-10500 MTLP-S

8-10kW một pha/Tách riêng 1 pha, 3 MPPTs

Ứng dụng

GROWATT 8000-10500 MTLP-S LÀ GIẢI LÝ TƯỞNG CHO HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP ĐẶT TẠI KHU VỰC NHƯ MỸ VÀ CHÂU MỸ LA TINH,
VÀ THÍCH HỢP VÀ MANG LẠI SỰ ỔN ĐỊNH CHO CÁC HỆ THỐNG 1 PHA VÀ TÁCH RIÊNG 1 PHA

Thông số kỹ thuật

Tải về

  • Tài liệu kỹ thuật
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chứng chỉ sản phẩm
  • Growatt 8000-10500 MTLP-S Datasheet

  • Growatt8-10.5K MTLP-S EN manual

  • Growatt 10500MTLP-S IEC 61727 2nd