đóng

Growatt 2500-5500MTL-S

2.5-5kW 1 pha , hai MPPT

Ứng dụng

GROWATT 2500-5500MTL-S giải pháp lý tưởng cho cho các ngôi nhà riêng biệt
Nó thích hợp cho các mô hình mái khác nhau, Được thiết kế lắp đặt cho hệ thống 1 pha

Thông số kỹ thuật

Tải về

 • Tài liệu kỹ thuật
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Chứng chỉ sản phẩm
 • Growatt 2500-5500 MTL-S Datasheet

 • Growatt 2500-5500 MTL-S User Manual

 • Growatt 2500-5500MTL-S VFR 2014

 • Growatt 2500-5500MTL-S VDE-AR-N4105

 • Growatt 2500-5500MTL-S VDE 0126

 • Growatt 2500-5500MTL-S SAA

 • Growatt 2500-5500MTL-S IEC 62116&IEC 61727

 • Growatt 2500-5500MTL-S EN50438

 • Growatt 2500-5500MTL-S EN50438 Sweden

 • Growatt 2500-5500MTL-S EN50438 Poland

 • Growatt 2500-5500MTL-S EN50438 Ireland

 • Growatt 2500-5500MTL-S EN50438 Denmark

 • Growatt 2500-5500MTL-S CE LVD

 • Growatt 2500-5500MTL-S CE EMC

 • CE Declaration of Conformity (Growatt 2500-5500MTL-S)