đóng

Growatt 15000-22000 TL3-SL

15-22kW Three Phase, 2 MPPTs, 220Vac

Application

Growatt 15000-22000TL3-SL is an ideal solar system solution for area like US and Latin America, and suitable for 220V three phase grid.

Thông số kỹ thuật

Tải về

  • Tài liệu kỹ thuật
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chứng chỉ sản phẩm
  • Growatt 15000-22000 TL3-SL Datasheet

  • 17-22KTL3-S IEC61727 62116