đóng

Growatt 17000-25000TL3-S

17-25kW Ba pha, 2 MPPTs

ỨNG DỤNG

GROWATT 17000-25000TL3-S LÀ SỰ LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG CHO CÁC HỆ ÁP MÁI TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG
MẠI VÀ CÁC DỰ ÁN PHÂN PHỐI NHỎ. TÍCH HỢP HỘP ĐẤU DÂY ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN MỘT CÁCH TOÀN DIỆN

Thông số kỹ thuật

Tải về

 • Tài liệu kỹ thuật
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Chứng chỉ sản phẩm
 • Growatt 17000-25000TL3-S Datasheet

 • Growatt 17000-50000TL3-S User Manual

 • Growatt 17000-50000TL3-S VDE-AR-N4105 B

 • Growatt 17000-50000TL3-S VDE-AR-N4105 A

 • Growatt 17000-50000TL3-S VDE 0126-1-1

 • Growatt 17000-50000TL3-S IEC62116&61727

 • Growatt 17000-50000TL3-S IEC 62116& IEC 61727

 • Growatt 17000-50000TL3-S Greece

 • Growatt 17000-50000TL3-S France

 • Growatt 17000-50000TL3-S EN50438 Sweden

 • Growatt 17000-50000TL3-S EN50438 Poland,Norway,Hungary,Switzerland,Turkey

 • Growatt 17000-50000TL3-S EN50438 Ireland

 • Growatt 17000-50000TL3-S EN50438 Denmark

 • Growatt 17000-50000TL3-S CE LVD

 • Growatt 17000-50000TL3-S CE EMC

 • Growatt 17000-25000TL3-S IEC60068&IEC61683

 • CE Declaration of Conformity(Growatt 30000-50000TL3-S)

 • Growatt inverter ABNT Declaration