đóng

Growatt 30000-50000TL3-S

30-50kW, Ba pha, 2 MPPTs

ỨNG DỤNG

GROWATT 30000-50000TL3-S LÀ SỰ LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG CHO CÁC HỆ ÁP MÁI TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ
CÁC DỰ ÁN PHÂN PHỐI NHỎ. TÍCH HỢP HỘP ĐẤU DÂY ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN MỘT CÁCH TOÀN DIỆN

Thông số kỹ thuật

Tải về

 • Tài liệu kỹ thuật
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Chứng chỉ sản phẩm
 • Growatt 30000-50000 TL3-(N)S Datasheet

 • Growatt 30000-50000TL3-S User Manual

 • Growatt 30000-50000TL3-S IEC 60068&IEC 61683

 • Growatt 30000-50000TL3-(N)S VFR 2014

 • Growatt 30000-50000TL3-(N)S VDE-AR-N 4105

 • Growatt 30000-50000TL3-(N)S EN50438 -Sweden

 • Growatt 30000-50000TL3-(N)S EN50438 -Poland

 • Growatt 30000-50000TL3-(N)S EN50438 -Ireland

 • Growatt 30000-50000TL3-(N)S DRRG

 • Growatt 30000-50000TL3-(N)S CE EMC

 • Growatt 30000-50000 TL3-S VDE0126

 • Growatt 30000-50000 TL3-(N)S VDE 0126-Greece

 • Growatt 30000-50000 TL3-(N)S SAA

 • Growatt 25000-50000TL3-S Greece

 • Growatt 17000-50000TL3-S VDE-AR-N4105 B

 • Growatt 17000-50000TL3-S VDE-AR-N4105 A

 • Growatt 17000-50000TL3-S VDE 0126-1-1

 • Growatt 17000-50000TL3-S IEC 62116& IEC 61727

 • Growatt 17000-50000TL3-S Greece

 • Growatt 17000-50000TL3-S France

 • Growatt 17000-50000TL3-S EN50438 Sweden

 • Growatt 17000-50000TL3-S EN50438 Poland,Norway,Hungary,Switzerland,Turkey

 • Growatt 17000-50000TL3-S EN50438 Ireland

 • Growatt 17000-50000TL3-S EN50438 Denmark

 • Growatt 17000-50000TL3-S CE LVD

 • Growatt 17000-50000TL3-S CE EMC

 • Growatt inverter ABNT Declaration