đóng

Growatt 50000-60000TL3-HE

50-60 kW, 3 pha, 1 MPPT, 11 String

ỨNG DỤNG

GROWATT 17000-25000TL3-S LÀ SỰ LỰA CHỌN LÝ TƯỞNG CHO CÁC HỆ ÁP MÁI TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ CÁC DỰ
ÁN PHÂN PHỐI NHỎ. TÍCH HỢP HỘP ĐẤU DÂY ĐỂ BẢO VỆ AN TOÀN MỘT CÁCH TOÀN DIỆN

Thông số kỹ thuật

Tải về

  • Tài liệu kỹ thuật
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chứng chỉ sản phẩm
  • Growatt 50000TL3-60000TL3-HE Technical Specifications