đóng

SPF 8000-12000T HVM Series

Growatt SPF 8000-12000T HVM series off grid solar inverter is integrated with a MPPT solar charge controller, Transformer design provides reliable power conversion in compact size.

Thông số kỹ thuật

Tải về

  • Tài liệu kỹ thuật
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Chứng chỉ sản phẩm
  • Growatt SPF 8000T-12000T HVM datasheet

  • SPF 8000-12000T HVM User Manual